Three Seas Summit and Business Forum София
Лидерите на Three Seas Summit and Business Forum, който ще се проведе в София на 8-9 юли 2021 г., ще наблегнат над подготовката на осезаеми мерки за подсилване на стратегията за регионална дигитална трансформация, част от които:  • Изграждане на поддържаща екосистема за нововъзникващи технологии;

 • Развитие на регионалната цифрова инфраструктура;

 • Идентифициране на споделени ресурси за инвестиране в дигитализация;

 • Засилване на гласа на региона по въпросите за дигиталната политика в Европейския съюз и трансатлантическите отношения.


Горното ще бъде постигнато чрез:  • Съставяне на карта на съществуващите дигитални центрове и клъстери;

 • Създаване на виртуален център за киберсигурност с академия за обучение и съвместни стандарти за киберсигурност;

 • Стартиране на инициатива за цифровизация в публичния сектор;

 • Създаване на 3SI съвет на дигиталните министри;

 • Създаване на база с информация за за най-добри практики и възможност за обмен на опит;

 • Идентифициране и засилено инвестиране в дигитални проекти, като част от програмата на 3SI;

 • Поемане на проактивна роля в дебата за цифровите приоритети на ЕС.

Вижте повече за събитието и неговите приоритети: