“Gen-D – Nurturing a Digital Future” вече и в България


Идеята на програмата "Gen-D – Nurturing a Digital Future" е да допринесе за дигиталната трансформация в образованието, създавайки обучителни материали по програмиране, разработени от Petlja Foundation. От своя страна партньорските организации от Албания, Босня и Херцеговина, България, Хърватия и Сърбия работят по адаптирането на тези материали, за да подкрепят и подобрят стадарта на образование в държавите си. Екипът на Petlja Foundation е разработил материалите в 3 отделни категории:

  • Пъровото ниво от програмата има за цел да представи т.нар. "блоково програмиране" с помощта на Micro:bit, Lego EV3 Mindstorm robots и Minecraft, както и Scratch.

  • Второто е фокусиранo e върху прехода към програмния език Python, и изучаване на 2D графики и анимации, използвайки Pygame.

  • Третото ниво е предназначено е за анализиране и презентиране на данни, използвайки Jupyter и Python.


Матиериалите от програмата могат да бъдат открити на английски език тук. В момента екипът на ДНК работи по адаптирането на програмите на български език и скоро те ще бъдат достъпни за всички.