Нов Български Университе с награда за изпълнение по проект e-Leadership Trainer Accelerator


На 6 декември 2019 г. в Интер Експо и Конгресен Център се проведе конференция „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ – „Changing lives, Opening minds“. Организатор беше Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия.Събитието беше открито от Мария Габриел – Еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. Сред официалните гости бяха и Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, Красен Кралев, министър на младежта и спорта и Петьо Кънев, Изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси. По време на форума се направи обзор на осъществените през годината дейности и на успехите, постигнати в сферата на европейските програми за образование и обучение в България. Проведе се панелна дискусия с модератор Моника Панайотова, заместник-министър на българското председателство на Съвета на ЕС 2018г., и редица изтъкнати участници. За нас беше огромнo удоволствие, че сред наградените беше и Нов Български Университе, за цялостно качествено изпълнение по проект e-Leadership Trainer Accelerator. Проектът е плод на труда на шест организации – Нов Български Университет, Дигитална Национална Коалиция, ESI CEE, Gruppo Pragma, ISTUD, Algebra, MUAS. Стратегическото партньорство има за цел да създаде т.нар e-Leadership Trainer Accelerator (съкращение eLead Speed). Сред целите му са подобряване способността на обучителите да използват иновативни методи на преподаване и проектирането на учебни програми, основаващи се на дигитални учебни материали и инструменти. eLead Speed ще приложи самата концепция за електронно лидерство, за да ускори разпространението на иновативни образователни практики за електронно лидерство в дигиталната ера. За повече информация можете да посетите сайта на проекта: https://eleadspeed.eilab.eu/