Покана за уебинар

28.6.2018

 

Европейският фонд за регионално развитие (ERDF) има за цел да укрепи икономическото и социалното сближаване в Европейския съюз, като коригира нарушения баланс между регионите. Управлението на ЕФРР е споделено между ЕС и държавите-членки, като отделните страни от ЕС разпределят средства и управляват разходи. 

 

Дигиталната програма подкрепя внедряването на цифрови решения и това е една от ключовите области за инвестициите от ЕФРР ДО 2020 г. Но печалбите от инвестиции в технологиите се материализират само ако има хора с подходящи умения за изграждане и разпространение на тези решения.

 

ЕФРР предоставя някои средства за действия, които допринасят за подпомагане на различни групи хора при придобиването и развитието на цифрови умения.

 

Заедно с експертите, изпълняващи проекти, подкрепени от ЕФРР в Белгия, Франция, Латвия и Литва, Ви каним да проучите как Националните коалиции ( National Coalitions ) и залогодатели ( pledgers ) могат да се възползват от този фонд, като изтъкнат специфичните правила за допустимост за регионите и свързаните с тях процеси.

 

Лектори:

 

  • Мара Йакобсън, LIKTA & Латвийската национална коалиция

   проекти: - SMEs trainings for digital technologies and innovations in Latvia

                   - ICT professional trainings for ICT industry development and innovations 

 

  • Loreta Krizinauskiene, association Langas į ateitį & Литовската национална дигитална коалиция

   проекти: Dig-e-Lab (Interreg project

 

Модератор: 

 

  • Katarzyna Koziol, DIGITALEUROPE

 

Кога: 4 юли 2018, 11:30 ч.

 

Къде: Онлайн през GoToMeeting

 

Регистация: Register to the event до 3 юли

Please reload

Please reload