Стажове - Digital Opportunity


Въпреки нарастващото търсене на дигитални умения, 40 % от индустриите все още изпитват трудности при набирането на ИТ специалисти . Това създава повод за притестения, не само за компании в дигиталния домейн, но и в останалите сектори. Цифровата трансформация създава повече от 350 000 свободни места, които за съжаление не могат да бъдат запълнена, поради липсата на технологични експерти.


За да се справи с този проблем, The Digital Opportunity Traineeships Initiative ще въведе нова дигитална обучаваща стратегия. Това ще позволи на 6 000 младежи да получат опит и дигитални умения, чрез подготовка в чужбина. Организацията предлага възможности за развитие в сфери като киберсигурност, разработка на приложения, анализи на данни и инсталиране на ИТ системи.


The Digital Opportunity Traineeships Initiative е финансирана от European Commission’s Horizon 2020 Programme и подкрепяна от Еразъм +.

Студентите могат да кандидатстват през университети си, съгласно съответните Еразъм + програми.