Дигитална Национална Коалиция и Google.org стартират проект e-start@school


Днес, 18 април 2018г. Дигитална Национална Коалици(ДНК) с помощта на Google.org и подкрепата на МОН стартира проект е-start@school.

Проектът има за цел да намали риска от късен дигитален старт за децата от региона с най-ниски доходи в ЕС и да им даде възможност за интегриране в дигиталния свят. Повечето деца от региона нямат достъп до цифровия свят- половината от хората от региона никога не са използвали компютър; половината от домакинствата нямат достъп до интернет; общата технологична готовност на региона е 0.00 (RCI мащаб 0-100).

Според изследвания на Европейската комисия, Северозападният регион е не само регионът с най-ниски доходи, но и регионът с най-ниска технологична готовност в ЕС. Липсата на досег с технологиите поставя децата там под риск от късен дигитален старт. Адаптацията към дигиталните технологиите след детска възраст е значително по-трудна. Липсата на дигитални умения е предпоставка за трудна реализация на пазара на труда и за всички произтичащи социални и икономически проблеми.

Целта на проекта е да обучи 450 учители от най-малко 200 основни училища в региона, осигурявайки покритие на повече от 70 % от училищата. Обученията ще се проведат в три фази на обмен на знания в рамките на една година.