Стажове в рамките на проекта „Цифрова възможност“

Стажантската програма „Цифрова възможност“ е пилотен проект, който ще предложи на студенти от всички дисциплини да доразвият дигиталните си умения работейки за участващите компани. Инициативата, финансирана от "Хоризонт 2020" и изпълнявана чрез "Еразмус +", ще осигури трансгранични стажове за 6000 студенти или наскоро завършили, през периода 2018-2020 г

Стажантите ще се съсредоточат върху подобряване на дигиталните сиумения в области като big data analysis, неприкосновеност на данните, киберсигурност, информационни системи и мрежи, разработване на приложения и софтуер, както и дигитален маркетинг.

Първите стажове ще започнат през юни 2018 г., а стажантите ще получават месечно възнаграждение от около 500 € като средната им продължителност е пет месеца.

За повече информация: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job