GDPR - практически семинар

На 30 март от 9:30 ч. в Cosmos coworking camp, Дигитална Национална Коалиция и Coursedot организират еднодневен практически семинар за имплементирането на регулацията GDPR

Въвеждането на новата регулация на ЕС за защита на личните данни налага нови правила и дефиниции за работата с лични данни и засяга всички всички компании, които имат бизнес и работят с европейски граждани. Най-засегнати са тези, които събират огромни масиви от потребителски данни, каквито са технологичните и търговските компании, фирмите от здравния сектор, застрахователите и банките.


В онлайн пространството има изчерпателна информация за регулацията(дефиниции, глоби и т.н), но е трудно да се намери практическа информация как да се приложи в различните аспекти - правна и технологична. Регулацията засяга всички звена в една компания - от собствениците и техните притеснения за финансовите глоби, през правния и счетоводния отдел с всички обновявания на процеси и документация, и се стига до техническите екипи и промените в техническата инфраструктура на компанията.


Като естествено продължение на конференцията “GDPR София”, която се проведе на 28 януари в зала 3 на НДК, Дигитална Национална Коалиция и Coursedot организират еднодневен семинар с цел да се покажат добрите примери в различните индустрии при имплементирането на регулацията, да се дадат съвети и насоки как компаниите да се справят на време с прилагането на изискванията на регулацията. Семинарът цели да срещне на едно място специалисти от GDPR сектора - адвокати, консултанти по киберсигурност и разработчици на програми - с представители на бизнеса, които все още имат много работа по прилагането на GDPR. Теми, които ще бъдат разгледани по време на семинара:

  • Какво е GDPR?

  • От кога се прилага GDPR, кого засяга и какви са имуществените санкции при неизпълнение?

  • Какво е новото и кое е различното от досегашната законодателна уредба относно личните данни?

  • Какви са първите стъпки, които следва да предприемем?

  • Какви са изискванията относно различните компании, които следва да изпълним, за да сме покрили изискванията на GDPR?

  • Какви обновявания са нужни в техническата инфраструктура на една компания, за да отговори на изискванията на новата регулация?

  • Добри практики от компании в България, които вече са приложили новите изисквания

  • Съвети и хитрини, примерни документи и приложения, които да използваме за прилагане на изискванията на регулацията

  • Какво е DPO(Data Protection Officer и каква е неговата роля?

Лектори:

Траян Косев, съосновтел на KGK Consulting

Борис Гончаров, Cyber Security Strategist в AMATAS

Борислав Бориславов, CTO в ICN.bg

Билети: https://goo.gl/dHmiBq