ALL DIGITAL Week

Кампанията ALL DIGITAL Wеек, наследник на European Get Online Week, ще се проведе на 19-25 Март и се организира от различни центрове, библиотеки, училища, читалища и НПОта из цяла Европа.

Tазгодишното събитие се фокусира върху две главни теми: да засили доверието в технологиите чрез развиване на критичното мислене и медийната грамотност и подход към подобряването на цифровите умения на всички възрастови групи в непрекъснато променящата се и все по-дигитално ориентирана икономика.

Въпреки че, националните партньори са главните организатори на местно ниво всеки е добре дошъл да участва.

Повече информация може да намерите на http://alldigitalweek.eu/