Един успешен пример за дигитализация в българското образование

През последните години интересът към иновациите и внедряването на дигитални решения в обществената сфера расте с бързи темпове на глобално и регионално ниво. Образователната система традиционно е един от най-чувствителните сектори, в който ефективното използване на предимствата на дигитализацията може да рефлектира върху най-голям брой хора и да реши техните конкретни проблеми.


Един успешно реализиран проект у нас демонстрира нагледно как дигиталните иновации мога да правят ежедневието ни по-удобно, а учебната среда – по-атрактивна и вдъхновяваща за децата.


В столичното 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в София вече функционира електронна платформа за столово хранене – алтернатива на остарялата система, базирана на хартиени купони. Родителите проверяват седмичното меню и заплащат онлайн обяда на своето дете чрез зареждане на електронната карта, с която учениците получават порцията си в училищния стол. Новаторският проект „Здравословно училище“ е плод на партньорството между Mastercard, ОРАК Инженеринг и общинското 119-о средно училище. То е първото училище, което се гордее с иновацията, но самият проект е облачно решение и лесно може да бъде въведено от всички училища в страната, които искат да направят процеса по осигуряване на училищно хранене много по-удобен и ефективен.


Електронната система за столово хранене вече предоставя редица удобства за училищната администрация, родителите и децата. От една страна, иновацията прави процеса по управление на столовото хранене много по-ефективен за училищната администрация, ограничава се и достъпът на външни лица в сградата. Родителите пък вече не са принудени да чакат на опашка всяка седмица, а могат да осигуряват училищния обяд на своето дете онлайн в удобно за тях време.


Освен ползите за възрастните, по този начин училището помага за насърчаването и развитието на технологичните умения на децата от най-ранна детска възраст. Такива, каквито ще са им необходими в бъдеще, когато ще работят и живеят в още по-дигитализирана среда.


И нещо повече, дигиталният проект позволява на българските родители да допринасят за глобална кауза, свързана с образованието – за всеки обяд, заплатен с Mastercard в електронната система на 119-то училище до края на 2017 г., компанията дарява за своя сметка средства на фонда на Световната продоволствена програма на ООН (World Food Programme), с които се осигурява училищно хранене за дете в Руанда. Осигуреният училищен обяд позволява на деца в рискови общности да останат в училище и да учат, вместо да излязат отрано на пазара на труда. Това има дългосрочни ползи както за личното им развитие, така и за бъдещия им принос към обществото..