GDPR София


Готови ли сме за най-голямата реформа в областта на защита на личните данни? Министерство за Българското Председателство на Съвета на ЕС и Дигитална Национална Коалиция ви канят на конференция на тема "GDPR София", на която ще бъде обсъдено предстоящото влизане в сила на General Data Protection Regulation (GDPR) - общият регламент за защита на личните данни. Еднодневната практическа конференция ще се състои на 29 януари (понеделник) в София. По време на събитието ще се дискутират последиците от влизането в сила на най-голямата реформа в ЕС в областта на защитата на личните данни. Общият регламент предстои да влезе в действие през месец май 2018 година по време на Българското председателство на Съвета на ЕС и да стане задължителен за всеки бизнес, опериращ с лични данни. Ако Вашата компания или организация оперира с личните данни на европейски граждани, регламентът ще наложи съществена промяна на процесите, за която трябва да сте готови. Всички организации, които обработват личната информация на жителите на ЕС, ще трябва да спазват редица разпоредби или ще бъдат обект на значителни санкции. В рамките на GDPR София ще имате възможност да чуете препоръките на водещи европейски и национални експерти и да адресирате въпросите си лично към Мария Габриел, европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество, Лиляна Павлова, министър на Българското председателство на Съвета на ЕС и Венцислав Караджов, председател на Комисия за защита на личните данни.