Какво следва за Digital Skills and Jobs Coalition?На 1-ви декември 2016г. стартира Digital Skills and Jobs Coalition като една от десетте инициативи на New Skills Agenda. Коалицията събира заедно страните членки, компании, социални партньори, организации с нестопанска цел и хора, свързани с образованието, които обещават да предприемат действия по отношение на липсата на дигитални умения в Европа.

Досега 70 партньора са станали членове на Коалицията, а 60 организации и бизнеси са обещали да предприемат действия по отношение на дигиталните умения. В тринадесет страни членки има активни Национални Коалиции за Дигитални Умения, които решават проблема с липсата на дигитални умения по различни начини: от повишаване на осведомеността до изготвяне на политики, както и чрез предлагане на обучение на граждани и работници.


Това е добро начало – но какво следва?


Тъй като всички сектори на икономиката стават все по-дигитализирани е важно да се обучи цялата работна сила в Европа: фермери, банкови служители, работници във фабрики и други подобни. Това е крайно наложително, защото 36% от работната сила в Европа днес има недостатъчни дигитални умения.

Затова през 2017г. ще включим повече сектори освен тези, свързани с информационни и комуникационни технологии, като например банки и производствени компании, както и повече училища и университети. Заедно с нашите партньори ще стартираме инициативи за обучение на повече млади хора за дигитални професии и ще се уверим, че работниците имат необходимите дигитални знания, за да бъдат продуктивни и конкурентни на пазара на труда. Ще стартираме и тематични обаждания за партньорства, за да увеличим интереса на момичетата и жените към дигиталния свят, или да увеличим броя на стажовете, например.


Съвместно усилие на страните членки, други заинтересовани страни и социални партньори


Ние призовахме страните членки на ЕС да разработят национални стратегии за дигитални умения до средата на 2017г. и да създадат Национални Коалиции за Дигитални Умения – в страни, в които все още няма такива – за да приложат стратегиите. Стартират, например, още няколко нови Коалиции в Чехия, Естония и Люксембург. За подкрепата на разработването на тези стратегии, Комисията и страните членки изготвиха през януари 2017г. план за действие – „споделена концепция”. Концепцията посочва главните препятствия и потенциалните решения за разпространението на дигиталните умения и може да бъде използвана от страните, за да разработят собствените си стратегии или да обновят вече съществуващи такива.


Основен приоритет на Социалните Партньори тази година е как да подготвят работници и служители за дигитализацията на работното място както на европейско, така и на национално ниво.


През 2017г. ще разширим нашата общественост, като включим заинтересовани страни в управлението на Коалицията. Ще има възможност за събиране в Дигиталната Асамблея в Малта през Юни, както и на тематични семинари. Обществеността е също така важна за обмяна на най-добри практики, които могат да се прилагат в други региони и сектори. Скоро ще бъде налична и база данни с най-добри практики.


И накрая, но не на последно място, ще достигнем и до управляващите власти и региони, за да се уверим,че повече европейски фондове се използват за обучения по дигитални умения за гражданите, работната сила или учителите.


През 2017г. призоваваме всичките ни партньори – настоящи и бъдещи – да помогнат за популяризирането на дигиталните умения. Това е наша обща отговорност във времена, когато Европа преживява бърза дигитална трансформация на икономическо и обществено ниво, наред с други геополитически предизвикателства.