Hour of Code 2016 в България: Финансиране за проекти на учители


Hour of Code е глобално движение, достигнало до десетки милиони ученици от 180+ страни. Всяка година в рамките на една седмица всеки и навсякъде може да организира Hour of Code, за да вдъхнови другите в областта на програмирането. Hour of Code 2016 се проведе от 5 до 11 декември, като тази година Дигиталната Национална Коалиция заедно със SAP слагат фокуса върху подкрепа на учителите, които имат креативни и устойчиви идеи за развиването на STEM уменията на своите ученици в българските училища.


В общата инициатива се включиха 35 училища, 44 учители и бяха достигнати 3818 деца и родители. От тях 44 учителя от 20 града и 35 различни училища се включиха със своите идеи за развитие на проект в училището, който цели да помогне на ученици да се докоснат до програмирането и да получат нови знания в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics). Тези учители са направили различен брой сесии, като са достигнали до впечатляващия брой 3818 човека. Интересен факт е, че почти половината от тези деца са се докоснали както до програмирането, така и до роботиката.


Четенето на проектите, успехите на учителите и как искат да развиват училището и своите ученици, беше много вдъхновяващо. Тъй като училищата и учителите имат различна история във внедряването на STEM в обучителния процес, решихме да разделим всички участници на две категории: тези на достигнали най-много ученици и тези, които може и да са достигнали по-малко деца, но проектите им ще имат огромна стойност за учениците в подкрепа на тяхното ангажиране и по-добро бъдеще.


В категорията на най-много достигнали ученици, се оказа, че част от учителите са работили по двойки или просто имат близки проекти, които могат да обединят усилия в своето училище, затова ще номинираме всички заедно с една обща сума на училището и разчитаме, че кандидатите ще направят максимума за своето училище и ученици.

В тази категория са разнообразни проекти, които ще повлияят социално средата на учениците:

  • 300 лв за Йордан Красимиров Ходжев и Георги Дамянов Гочев от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ОУ "Георги Бенкковски" от Челопеч и с. Мирково, които ще осъществят преподаване един на друг от учениците между училищата за 3d моделиране и правене на игри. Ще ви изпратим програмист за мотивиране безплатно J

  • 300 лв за Даниела Георгиева Кунчева от ОУ"Н.Й.Вапцаров", с. Селановци, която ще ангажира децата от ромски произход, които се справят добре с компютрите да обучават своите родители

  • 300 лв за Десислава Христова Миленкова от 137 СУ "Ангел Кънчев", София, да купи роботизирани играчки за своите ученици от начален етап

  • 300 лв за Десислава Апостолова Цокова от ПГ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ", Видин, която ще стартира безплатен курс по програмиране за ученици в регионалната библиотека

  • 300 лв за Милена Рудолфова Радева CoderDojo, София, да доразвие уроците по Scratch, които стават за начален етап, но и дори и за предучилищна възраст.


Много ни се искаше да ви разкажем и за всички останали проекти, включващи Micro:bit, Finch, Ардуино, Елекричество и магнетизъм, Дървени модели, Забавна електроника, дрони, таблети, различни джаджи, 3-D принтери, още роботика и много интересни уроци. Надяваме са да открием и други начини да подкрепим вашите идеи – продължавайте да ги развивате! Благодарим ви за вдъхновението и светлия лъч, който внасяте с проектите си, проактивното учене и развитие в българското образование!