Digital Skills and Jobs Coalition


На първи декември в Брюксел беше иницирана инициативата „Digital Skills and Jobs Coalition”, като част от „ Новата програма за умения в Европа“ (New Skills Agenda for Europe) обявена през юни. В нея ще вземат участие редица компании, неправителствени организации и академични инситуции, като Google, SAP, ECDL. European Digital SME Alliance.

Дигитална национална коалиция е представена в инициативата от председателя ѝ Гергана Паси, Дигитален Шампион за България.

С инициативата се цели да се подобри ситуацията с липсата на квалифицирана работна ръка в ИТ сектора, както и подобряване на общите диг.итални компетенции на гражданите на ЕС.

Предвижданията са, че поредицата от инициативи под шапката на „ Новата програма за умения в Европа“ до 2020 год. ще: обучат 1 милион млади безработни хора за свободни позиции в ИТ сектора и ще спомогнат за техническото модернизиране на образованиеот в училищата.

Гости на церемонията по иницирането на инициативата бяха Андрус Ансип, заместник комисар по дигиталния пазар, евро комисар Гюнтер Ойтингер, Александър Де Кру, заместник министър-председател на Белгия.