Hour of Code 2016 в България: Финансиране за проекти на учители

Hour of Code е глобално движение, достигнало до десетки милиони ученици от 180+ страни. Всяка година в рамките на една седмица всеки и навсякъде може да организира Hour of Code, за да вдъхнови другите в областта на програмирането.


Hour of Code 2016 ще се проведе от 5 до 11 декември, като тази година Дигиталната Национална Коалиция заедно със SAP слагат фокуса върху подкрепа на учителите, които имат креативни и устойчиви идеи за развиването на STEM уменията на своите ученици в българските училища. Инициативата е насочена към учителите и техните ученици, като учителите могат да получат финансиране на свой проект. Желаещите учители следва да се включат в Hour of Code - https://hourofcode.com/bg# и да проведат урок в рамките на седмицата на инициативата.


Не е необходима предварителна подготовка, за да може даден учител да се подготви за Hour of Code, така че не е необходимо учителите да преподават в областта на ИТ – само да бъдат мотивирани и креативни. След това учителите, провели такъв урок, могат да кандидатстват за финансиране на свой бъдещ проект в училището, който цели да помогне на ученици да се докоснат до програмирането и да получат нови знания в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics).


Ще подкрепим до 20 проекта с до 500 лв. на проект. Критериите, по които ще бъдат избрани проектите за финансиране, са: брой обучени ученици, устойчивост и атрактивност на предложения проект. Един учител може да кандидатства с един проект, но няма ограничение колко учители могат да кандидатстват от едно и също училище. Инициативата е отворена и за всички училища - държавни, общински и частни.


Кандидатстването за финансиране на проекти е отворено от 5 декември до 15 декември, чрез попълване на формуляр https://goo.gl/iy9DKh.

Спечелилите финансиране проекти ще бъдат обявени на 20 декември на сайта на ДНК http://www.digitalalliance.bg/hour-of-code.