ДНИ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА


По инициатива на г-н Иван Божилов, кмет на район „Илинден“, за трета поредна година в района ще се проведе кампанията „Дни на толерантността в район „Илинден“, организирана по случай 16 ноември - Международен ден на толерантността с мисията да подпомага възпитанието в толерантност на децата и учениците от общинските училища и детски градини, разположени на територията на района, като превенция на агресията и насилието при тях в различните му проявления.


Тазгодишната кампания ще се проведе в периода 16 - 21 ноември 2016 г. в партньорство с Дигитална национална коалиция и Сдружение „СЕЙФЪР - дигитално читалище за онлайн сигурност“, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и общинските училища - 3 СУ „Марин Дринов“, 43 ОУ „Христо Смирненски“, 45 ОУ „Константин Величков“ и 113 СУ „Сава Филаретов“, като целевата група на Кампанията ще бъдат учениците от V до VII клас от партньорските училища.


Бързо развиващите се технологии и комуникациите, които заемат все повече място, както в учебните дейности, така и в личния живот и свободното време на подрастващите разширяват техните възможности за създаване на социални контакти и общуването между познати и непознати, което крие редица рискове за децата, свързани с тяхната сигурност в интернет пространството, а от там – и извън него.


Всичко това налага необходимостта от повишаване на социалната култура и комуникационните умения на децата в интернет, което по време на Кампанията ще бъде фокусирано върху запознаване на целевата група с: криминалните прояви във виртуалния свят и т.н. „трафик на деца“; защита на личната информация; внимателно използване на интернет източници; толерантност в интернет спрямо съученици, приятели, познати и непознати – отговорност и грижа за тяхната сигурност.


Дейностите, чрез които ще бъдат постигнати целите на тазгодишната кампанията, ще бъдат реализирани, благодарение на безвъзмездното участие на Дигитална национална коалиция и Сдружение „СЕЙФЪР - дигитално читалище за онлайн сигурност“, които ще проведат в компютърните кабинети на 4-те райони общински училища интерактивни уроци, с които да провокират активно отношение у учениците и формират полезни знания и умения по въпросите на сигурността и толерантността в интернет пространството.


Кампанията „Дни на толерантността в район „Илинден“, превърнала се вече в традиция за район „Илинден“, се радва на интереса на учениците и среща подкрепа, както от страна на директорите и учителите от районните училища, така и от страна на широката общественост, тъй като чрез възпитание в толерантност и повишаване на познанията на подрастващото поколение по въпросите, касаещи толерантността, ние спомагаме дългосрочно за изграждането на фундамент за ефективната комуникация и разбирателство в обществото.


В този ред на мисли, тазгодишната кампания ще допринесе за повишаване на комуникационните умения на децата и учениците в интернет пространството, а от там и за осигуряване на тяхното по-сигурно и безопасно настояще и бъдеще като преки участници в процесите на дигитализация и глобализация на живота и обществото.