Декларация на Дигиталните Шампиони


Бързото развитие на дигиталните технологии в икономиката, както и в ежедневеието на всеки един от нас ни дава все повече и повече възможности. Но за сметка на това нашите институции тромаво се адпатират към този всеобщ процес, което отдалечава бизнеса и обикновения гражданин от държавните учреждения. Именно затова Дигиталните шампиони на Европа обявяват своята подкрепа към ускореното изграждане на електронни правителства в държавите-челнки на ЕС. С декларацията си Братислава от 29.09.2016 относно електронното правителство, дигиталните шампиони на Европа насърчават европейските държави да инвестират в дигитализирането на публичните услуги ,които извършват, за да може държавата да бъде в крак с времето и да е от полза на своите граждани.


Дигиталните шампиони насърчават усилията на държавите към изграждането на електронни правителства, за да живеем в един по – иновативен, ефикасен и приобщителен Европейски съюз, в който гражданите и предприятита могат да се възползват от персонализирани и безгранични обществени услуги, което е предпоставка за един по – добър бизнес климат.


Ако искате да научите повече за тази инциатива, може да прочетете самото изявление на:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-champions-bratislava-statement-egovernment