Каква ще е иновационната мисия на Европа


Робърт Мадeлин, старши съветник по иновациите на председателя на Европейската комисия, сподели в доклад от юли 2016 г. на EPSC Strategic Notes своите виждания за иновациите в Европа и възможностите, които се предоставят пред ЕС за развитие в тази сфера.


Според Мадeлин, Европа ще остане иноватор в световен мащаб, но има един основен въпрос, на който трябва да се потърси отговор, а именно в какво общество бихме искали да живеем? Иновациите са необходимост, но не и достачно условие за социално приобщаване, устойчиво развитие, продуктивност, работни места и др.Трябва ли да се възползваме от възможността, която иновациите ни предоставят? Необходимо е по-голямо сътрудничество, както на глобално ниво, но също така и сред самите граждани, правителства и иноватори.

Важно е да бъдат определени иновационните мисии в рамките на Европейския съюз. Нашето общество със сигурност притежава нужните качества, за да моделира и достави по-добро бъдеще, базирано на иновациите.


Също така, Робърт Мадeлин сподели, че са необходими по-добри активи, но същевременно и по-широка визия. Съществуват три ключови действия:

повишаване на квалификацията на европейските граждани, с помощта на местни насърчения, подкрепa на иновациите и преобразуване на обществените процеси. Европейската комисия може и трябва да стане водеща в иновациите, а обществения сектор в Европа трябва да се промени по-бързо. ЕС 1.0 не може да достави Европа 2.0.


В закючение, Мадeлин подчерта, че сега е моментът за ново начало. Реални инициативи за следващата година, дошли на местно, национално и европейско равнище ще дадат очакваните резултати до края на десетилетието.


Ако искате да научите повече информация за доклада на Съветник Р. Мадлин :

http://ec.europa.eu/epsc/publications/notes/sn15_en.htm