Дискусия - Споделена икономикаНа 28 юни 2016 г. в зала Изток на Народното събрание на Република България се проведе дискусия на тема „Споделена икономика, единен цифров пазар и правила в икономиката на новото време“, организирана от Дигитална Национална Коалиция (ДНК) и Парламентарната комисия по транспорт, ИТ и съобщения.


Специално за дискусията пристигна г-н Кале Палинг, председател на комисията по европейски въпроси на парламента на Естония и автор на естонския икономически модел на споделяне. Участие взеха и г-н Настимир Ананиев – председател на Парламентарната комисия по транспорт, ИТ и съобщения, г-жа Гергана Паси – Дигитален шампион на България и основател на ДНК, и г-жа Десислава Николова – представител на Институт за пазарна икономика, както и депутати и представители на държавната администрация.


Г-н Настимир Ананиев даде начало на дебата на тема „Единен цифров пазар, споделена икономика и регулации“. След каратко въведение в темата, г-н Ананиев заяви, че целта на кръглата маса е България да вземе вдъхновение и пример от успехите на Естония и други дигитално развити държави, като се засегнаха и въпросите за сигурност.


Г-жа Гергана Паси постави акцент върху политическата значимост на иновациите. Като пример за това, бе посочен референдумът във Великобритания и неудовлетворението на британците от начина, по който Европа се движи по пътя на иновациите. Европейското и българско законодателството силно се нуждаят от модернизация, каквато е вече въведена в Естония и която е доказан и работещ пример в областта на иновациите.


Г-н Кале Палинг, в качеството си на член на естонския парламент и инициатор на законови промени, свързани със споделените услуги, описа обстановката на дигиталното развитие в Естония, като даде за пример времето, за което се създава бизнес (18 минути) и е-гражданството. Последното дава възможността на всеки, интересуващ се от онлайн бизнес, за създаване на дигитална самоличност, достъп до цифровите услуги на страната като онлайн банкиране, образование и здравеопазване.


Г-жа Десислава Николова от Института за пазарна икономика предостави подробен анализ на услугите като нова форма на икономически отношения и ползите от тях за България, като подчерта, че тези бизнес модели ще продължат да се развиват, независимо дали се забранявани или не, важното е да има регулация.


Според г-н Богомил Николов от Асоциация на активните потребители забраната на тези услуги трябва да става само в много крайни случаи. Нововъведенията са необходимото зло, а тези услуги създават множество позитиви, в сравнение с традиционни сектори като таксиметровия, където се забелязват сериозни нарушения.

Тези твърдения бяха споделени и от Аглика Събева, представител на Европейската Комисия, като допълни, че икономиката на споделяне предстои да се развие на общо европейско ниво.


В заключителната фаза на срещата беше изтъкнат фактът, че спoделената икономика има свойството да постави бизнеса в конкурентоспособна среда, което да подпомогне за по-доброто му развитие в България. Г-н Палинг подчерта, че е от изключителна необходимост да се следват законовите регулации, които гарантират сигурността на потребителите. Спрямо приетите либерални норми в европейския бизнес и трансатлантическото сътрудничество, споделената икономика и фирми като UBER и Аirbnb не могат да бъдат забранени, а всяко тяхно спиране е забавяне на демократичното и технологично развитие на България, което може да има пагубни последствия за интеграцията на страната ни както в европейския, така и в глобалния бизнес.