Споделена икономика, единен цифров пазар и правила в икономиката на новото време: дискусия28 юни 2016 г,14:30 ч, зала Изток на Народното събрание на Република България

Дискусията на тема „Споделена икономика, единен цифров пазар и правила в икономиката на новото време“ се организира от Дигиталната Национална Коалиция (ДНК) и Парламентарната комисия по транспорт, ИТ и съобщения.


Темата за Единния цифров пазар и т.нар. “споделена икономика” става все по- популярна, както в европейски, така и в световен мащаб. Свидетели сме на това как иновациите изпреварват законодателството и в резултат на това срещат, в някои от случаите, непреодолими пречки за своето развитие. Европейската комисия, от своя страна, възложи мащабно проучване на темата, препоръчвайки на националните правителства по-умерени регулации и прибягване към окончателни забрани на услугите само като крайна мярка.


Специално за дискусията пристига г-н Кале Палинг, председател на комисията по европейски въпроси на парламента на Естония и автор на естонския икономически модел на споделяне.


Участие в дебада ще вземат и г-н Настимир Ананиев – председател на Парламентарната комисия по транспорт, IT и съобщения, г-жа Гергана Паси – Дигитален шампион на България и основател на ДНК, и г-жа Десислава Николова – представител на Институт за пазарна икономика, както и депутати и представители на държавната администрация.