България е предпоследна в ЕС по навлизането на цифрови технологииБългария е на предпоследно място в ЕС по навлизането на цифрови технологии в икономиката и обществото. Това сочи специален доклад на ЕК за напредъка на дигиталната икономика в страните членки, публикуван в понеделник.


България попада в групата на изоставащите страни, които показват резултати под средното за ЕС. След нея е само Румъния, а пред нея - Гърция, с минимално по-добър резултат. Изследването стъпва на пет основни области: свързаност, човешки капитал, използване на интернет, внедряване на цифрови технологии и цифрови обществени услуги. България се представя най-добре при свързаността с резултати, близки до средното за ЕС, като 72% от домакинствата в България имат достъп до високоскоростен широколентов интернет. Само 50% от тях обаче го ползват. В селските райони такова покритие няма. Това може да се дължи както на недостатъчни умения на населението за ползване на цифрови технологии, така и на слабо развитата широколентова инфраструктура извън основните градове, което води до цифровото разделение между градските и селските райони, сочи докладът. България обаче трябва да се справи със сериозното си изоставане в придобиването на знания за ползване на цифрови технологии - едва 31% от населението имат основни умения в тази област, отбелязва ЕК. Половината от хората в България и Румъния, която е на последно място според индекса, са дигитално изключени и никога не са ползвали интернет, посочва институцията.

България е на последно място по използването на цифрови технологии в обществените услуги - като например в държавната администрация, здравеопазването или образованието. Тук са и най-ниските резултати на страната. Сравнително малко българи ползват и услуги като интернет банкиране или пазаруването онлайн, сочи статистиката. Потребителите у нас са сред първенците единствено в използването на услугите за видеоразговори и социалните мрежи. Другите изоставащи страни според индекса са Гърция, Полша, Словакия, Унгария, Франция и Чехия.


Докладът може да намерите на сайта на ЕК.


Източник: Капитал