Hack Tech Challenge връчи своите отличия за иновативен софтуер за 2016 година

На 13 май 2016 г. официално приключи първото виртуално състезание за .NET програмисти Hack Tech Challenge с организатор „Контракс“ АД. Специалната награда за финансиране и менторска подкрепа за стартиране на реален бизнес за 2016 година е за най-отличилия се екип Me – Юлиян Сапунджиев и Михаил Шишманов за тяхната цялостна система за контрол и мониторинг на отдалечени устройства с ниска консумация на енергия в градска среда.


На първо място бе отличен проект за изграждане на система за отдалечен достъп до специализирани здравни консултации, при които практикуващите лекари извършват диагностични дейности без да са на едно и също физическо място с пациентите, разработката е на Илия Пенджуров от екип Teleconsult.


Втора награда е за проект, който прави възможно електронното управление на целия учебен процес в областта на средното и висшето образование, и намира приложение при всякакъв вид учебни заведения. Разработката е на Ангел Димитриев и Деян Светославов от град София, и двамата от екип BeerDrinkers.


Третото място е за eкип Shared parking spot или Николай Русев от град Шумен, който предлага решение за паркиране в градска среда, при което собствениците на гаражи могат да отдават под наем пространството пред тях, за времето, когато не ги ползват.


Връчена бе и една допълнителна награда от Dnevnik.bg за проект с кауза на отбор Drums – Станислав Андреев, Иван Стоянов и Атанас Атанасов. Те създават иновативен софтуер за обучение на хора с увреден слух, за да могат да свирят на барабани.


Състезанието се проведе във виртуална среда в периода 1 февруари – 13 май 2016 година по три общественозначими теми: електронно образование, електронно здравеопазване и интелигентено управление на градовете. Идеите бяха оценявани от компетентно жури от организатора за покриването на следните критерии: иновативност и приложимост за България, бизнес ориентираност и насоченост към клиентите, да решава (реален/ осъзнат) проблем на потребителите, степен на завършеност на разработения прототип, потенциал за доразвиване, разширавяне и надграждане, както и въздействие (социален ефект).