9 родни проекта ще се борят на глобалните финали на NASA Space Apps Challenge 2016

Източник IDG


На 23 и 24 април, България участва за поредна година в състезанието на НАСА за разработване на решения в полза на решаване на глобални проблеми, които засягат живота на Земята и Космоса. В състезанието в света са участвали 15310 състезатели от 161 локации, като са разработени са 1178 проекта. Състезанието за България е повече от успешно. Бяха разработени общо 31 проекта, от които 17 в София, 10 в Бургас и 4 в Пловдив. Страхотно е, че в състезанието имаше участници от Професионална гимназия по електротехника и автоматика – София, които се включиха в международни проекти София-Бризбън, Австралия и София-Нордуик, Холандия. Победителите, които се класират и продължават на състезанието за глобалните финали са: Адепт, Борей и Airify – София, Smart Drone Protector, AL1VE: MWS и Athena – Бургас и SpacePort Futuristic Development, Self-propelling robot that self-organize и AirAroundMe – Пловдив.


В състезанието участваха 15310 състезатели, 161 локации, разработени са 1178 проекта, 759 виртуални състезатели.

В България бяха разработени 31 проекта - 17 проекта бяха разработени в София, 10 в Бургас и 4 в Пловдив. Успех на българските екипи и проекти, които продължават на глобалните финали 2016!


Соломон Паси връчва награда на победител в българският кръг на състезанието