Индекс за дигитална икономика и общество (DESI) за 2016г.Днес Европейската комисия публикува резултатите от новото издание на Индекса за дигитална икономика и общество (DESI) за 2016 г. Индексът DESI представлява онлайн инструмент, с който се измерва прогреса на държавите членки на ЕС към дигитална икономика и дигитално общество. Според публикацията държавите имат прогрес в области като свързаност и дигитални умения, както и в сектора на публичните услуги.

Въпреки направеният прогрес обаче все още са необходими действия, както на европейско, така и на национално ниво, за да се премахнат пречките пред страните членки да се възползват от всички дигитални възможности.


Заместник-председателят на Европейската комисия за Единния дигитален пазар, Андрюс Ансип коментира: „Все повече и повече хора, бизнеси и публични администрации се дигитализират. Прекалено много от тях обаче са изправени пред пречки като липсата на високоскоростен интернет и електронното управление, както и пречки пред онлайн пазаруването на територията на ЕС. Ние трябва да поправим това. Именно това е целта на Единния дигитален пазар (ЕДП), като първото предложение е да стимулираме онлайн търговията и свързаността. Всички наши останали предложения ще бъдат представени през тази година и аз лично призовавам държавите членки да не губят време, а да ги подкрепят. Тези предложения ще им помогнат да подобрят дигитализация и икономиката си”.


Комисарят за Дигиталната икономика и дигиталното общество, Гюнтер Йотингер заяви: „ЕС прогресира, но бавно. Няма място за самодоволство. Необходимо е да предприемем действия, за да догоним страни като Япония, Съединените щати и Южна Корея”. Йотингер добавя също какво се очаква да бъде направено вбъдеще по темата: „Базирайки се на днешните резултати от Индекса, ние ще излезем с конкретни препоръки за държавите членки през май месец, чрез които те да пристъпят към подобрения на национално ниво”.


Според днешните резултати от Индекса DESI, Дания, Холандия, Швеция и Португалия продължават да водят калсацията. Холандия, Естония, Германия, Малта, Австрия и Португалия са най-бързоразрастващите се страни.


В настоящите резултати от Индекса Комисията за пръв път сравнява дигиталното развитие на ЕС с най-напредналите в дигитално отношение страни като Япония, САЩ, Южна Корея.


Според данните от Индекса 71% от европейските домакинста имат достъп до високоскоростен интернет, в сравнение с 61% през изминалата година.

По отнишение на дигиталните умения е изчислено, че 45% от населението на ЕС нямат основни дигитални умения. Комисията ще включи обучения по дигитални умения в предстоящата Програма на ЕС за умения през тази година.

По отношение на дигиталния пазар и онлайн търговията: 65% от потребителите в интернет пазаруват онлайн, но само 16% продават, като по-малко от половината от тях продават стоки извън страната си (7.5%).


Публичните услуги осигуряват широк обхват от онлайн услуги, но в същото време броят на гражданите изпозлващи подобни услуги, предоставяни от публичната администрация продължава да не отчита ръст, като в момента се равнява на 32%.

Източник: European Commission