Образование България 2030


На 25 септември се проведв втората работна среща на Образование България 2030. Срещата предложи динамична дискусия, по време на която съмишлениците споделиха добри практики и инициативи, които вече реализират, съответстващи на визията и целите на ОБ2030.

В срещата взеха участие представителите на European Parliament, Mинистерство на образованието и науката, Заедно в час / Teach for Bulgaria, Hewlett-Packard България, Дигитална Национална Коалиция, Nestlé България,Coca-Cola, @ЧЕЗ България, Lidl Bulgaria, Nexpur, JobTiger, Vivacom,Smartigraphs Образователни инфографики, Американска фондация за България, БАИТ, Американска търговска камара в България,Национална мрежа за децата, AIESEC Bulgaria, Център за приобщаващо образование, @Сдружение "Тук-Там"/"Tuk-Tam", Junior Achievement Bulgaria и Сдружение „Българче”.