"Децата в информационния век - 30 години по-късно"

На 25 юни в БСК се проведе дискусионна среща "Децата в информационния век - 30 години по-късно", в която взе участие и Дигитална национална коалиция, в лицето на Гергана Паси.

Целта на срещата е да се даде пример за успешна съвместна работа и синергия на усилията на всички участници в образователния процес (експерти в образованието, представители на бизнеса, учители и ученици, родители) за по-ефективно съвременно образование.

Дискусионната среща се организира за първи път от 1985г., когато почетни гости са Джон Атанасов – българинът, създал първия компютър, Акад. Благовест Сендов и над 300 представители на различни държавни и международни институции.