Digital KidZ


На 16 Май, 2015 се състоя второто издание на Digital Kidz под надслов „Образование”. Събитието премина в Модерен театър, София и беше посветено на технологиите, децата, образованието и родителите, и как да се изгради мост между тях. Digital Kidz има за цел да се превърне в първата платформа в България, където това да се превърне в реалност. Мотото на конференцията беше „р(Е)волюция в образованието”. Събитието включваше форум, творческа работилница и изложение на социално-отговорни кампании в България, които обръщат специално внимание на децата.

ДНК, в качеството си на партньор на събитието на Digital Kidz, подкрепи инициативата. Организаторите сринаха всички стереотипи за образованието на подрастващото поколение и доказаха как технологиите, иновациите, интерактивното обучение, забавлението и комуникацията могат да работят заедно за по-добро образование и по-заинтересовани деца.