Кръгла маса на тема "Електронно гласуване"

Кръгла маса на тема „Електронното гласуване- ДНК на съвременното общество?” се състоя на 21 октомври 2014 г. в София. Бяха обсъдени предимствата на електронното гласуване и ползите от неговото прилагане. Присъстваха представители на държавното управление, фирми и организации пряко заинтересувани от електронното гласуване. Повече за събитието можете да откриете на http://blog.bozho.net/?p=1739