Европейска дигитална конференция в Рим. С участие на България

Тази конференция е вторият форум на високо ниво, в рамките на ЕС, кампания за E-skills, стартирана от Европейската комисия през 2014 г.

На събитието в Рим ще присъстват политици, лидери от индустрията, предприемачи, работещи в областта на ICT и млади хора, за да се привлече вниманието им към нарастващите нужди от електронни умения през 21-ви век. Тя ще допринесе за укрепване на инициативите за електронни умения в публичните политики и засилване на обещанията на Основната Коалиция за Дигитални Работи. Тя ще бъде трамплин за повишаване на осведомеността на новите умения, необходими за работа в дигиталната икономика.