Европейска седмица на пргорамирането през октомври

Седмица за отбелязване на програмирането в Европа. Присъединете се към нас с вашата инициатива или учебна група в периода 11-17 октомври 2014г на http://codeweek.eu Нека насърчим гражданите да научат повече за технологиите и да се свържат с общности и организации, които могат да им помогнат да се научат да програмират.