Образователна езикова игра EU Youth Power


За нас е удоволствие да ви представим образователната езикова игра EU Youth Power, разработена в резултат на многогодишен проект, съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейската комисия и основан на сътрудничество между организации от четири държави: България, Румъния, Република Северна Македония и Грузия. Проектът е насочен към премахване на езиковите бариери и подобряване на разбирането за гражданството на ЕС на ученици от професионални гимназии и млади хора от цяла Европа. Играта предоставя на играчите възможност не само да подобрят своите езикови умения, но и да изследват европейски градове и забележителности, като паметници, площади, университети и др. Платформата на играта е отворена, което означава, че учителите могат да добавят нови езици и информационни точки. Като администратори те могат да модерират съдържанието на играта, да създават персонализирани упражнения и пътувания, да наблюдават напредъка на други потребители и да водят класове или групи. Пилотната версия на играта можете да видите тук: www.euyouth.eilab.eu