Броени дни остават до края на публичната дискусия за новия Дигитален образователен план


През юни Комисията стартира публична дискусия, отворена към всички европейски държави, относно Дигиталния образователен план. Целта на обсъждането е разпространение на информация за опита в образованието и обучението по време на кризата, породена от КОВИД-19. Дискусията обединява множество гледни точки: гражданската позиция, тази на правителството, на неправителствените организации, както и на представители на публичния сектор, които споделят практически усвоеното по време на пандемията, но и визията си за бъдещето на дигиталното образование. Въпросите на проучването са фокусирани именно върху образованието и обучението по време на кризата/възстановителния период и визията за дигиталното развитие на същите занапред в Европа.


Като част от Планът за възстановяване за Европа, новият Дигитален образователен план ще вникне във въпроса за приложимостта на наученото от пандемията в образователния сектор, както и ще предложи нова стратегия за Европейското дигитално образование, но ще бъде далеч по-амбициозно в своето проучване, с по-широк кръгозор, отвъд традиционното образование, въвличайки и неформалното такова, а продължителността ще бъде по-голяма-до 2027 г.


С това съобщение бихме искали да ви поканим чрез своята мрежа от контакти да запознаете общността с публичната дискусия, за да бъде подсигурено широкоспектърно участие на европейските граждани и организации. Въпросникът ще бъде достъпен на 23 официални европейски езика до 4-ти септември.