15.11.2019

Within the framework of the world Geographic Information Systems Day commemoration ceremony, the innovative Bulgarian company "Mozayka" received an award from the President of Digital National Alliance Gergana Passy for implementing GIS-based solutions in the field of...

15.11.2019

В рамките на церемонията по отбелязване на Световния ден на географските информационни системи иновативната българска компания Мoзайка получи от председателя на Дигитална Национална Коалиция Гергана Паси награда за внедряване на базирани на ГИС решения в областта на он...

6.11.2019

The AI & I Conference is the first conference in Bulgaria, exclusively dedicated to artificial intelligence. If you happen to be in a position of leadership at your company or organization, this event is just the right for you. "AI & I" is specifically designed to educ...

6.11.2019

„AI & I Conference” e първата конференция в България, изцяло посветена на изкуствения интелект. Ако сте на лидерска позиция във Вашата компания или организация, това събитие е точно за Вас. „AI & I” е специално разработена за обучение на бизнес лидери на многобройните...

Please reload

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
Please reload