6.2.2019

Първият български Закон за киберсигурност бе приет в края на 2018 г. С 
него се поставят основите за създаване на ефективна система за превенция 
и борба с кибератаките и за ограничаване на мащаба, честотата и 
въздействието на инцидентите в киберпространството. Новата...

Please reload

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
Please reload