17.7.2018

CEE Block Sofia will take place on Oct. 25-26 in Sofia Tech Park and will gather highest-level policymakers from the European Commission and European Union member states and investors to present digital concepts and new business models based on blockchain technologies...

17.7.2018

Най-големият стратегически блокчейн форум в Централна и Източна Европа - CEE Blocк София - ще събере топ политици и водещи международни компании в София Тех Парк на 25-26 октомври

Целта на форума е обсъждане на блокчейн стратегията на Европейската ко...

2.7.2018

At an official ceremony, Maria Gabriel – Commissioner for Digital Economy and Society , Gergana Passy, Chairman of the Digital National Coalition and Digital Champion of Bulgaria and Denitsa Sacheva – Deputy Minister of Education and Science awarded the 12 Digital Amba...

2.7.2018

На официална церемония 12-те дигитални посланици бяха отличени от заместник-министъра на образованието и науката, комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел и Гергана Паси, председател на Дигитална национална коалиция и дигитален ша...

Please reload

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
Please reload