30.5.2018

Despite growing demands for digital skills, 40 % of industries still experience difficulties recruiting ICT specialists. This creates an immense worry for companies not only in the digital domain but of all sectors. The digital transformation creates more than 350 000...

30.5.2018

Въпреки нарастващото търсене на дигитални умения, 40 % от индустриите все още изпитват трудности при набирането на ИТ специалисти . Това създава повод за притестения, не само за компании в дигиталния домейн, но и в останалите сектори. Цифровата трансформация създава по...

23.5.2018

На 16 и 17 юни 2018 г. в гр. София, с подкрепата на Фондация "Америка за България", ще се проведе второто безплатно тех обучение за преподаватели coding4all на CoderDojo България по направленията Micro:Bit, App Inventor, Scratch и STEAM. 

О...

15.5.2018

13 юни в НДК зала 3 ще се проведе заключителното GDPR събитие - HOW CAN WE TURN GDPR “LEMONS” INTO LEMONADE?

Закриващото GDPR събитие ще постави фокус върху телеком и комуналния сектор – едни от най-големите администратори на лични данни и ще спомогне за споде...

15.5.2018

On June 13 National Palace of Culture will host the final GDPR event HOW CAN WE TURN GDPR “LEMONS” INTO LEMONADE?The closing GDPR event will focus on the telecom and the public sector - one of the largest data administrators - and will highlight both good practi...

8.5.2018

Конкурсът има за цел да отличи най-активните, ефективни, оригинали и креативни учители, които работят ежедневно за повишаване на качеството на образованието като се възползват от силата и възможностите на дигиталните технологии.

Ако сте един от тях, изпратете ни кратко...

8.5.2018

The competition aims at distinguishing the most active, efficient and creative teachers who work daily to enhance the quality of education they provide by taking advantage of the power and capabilities of digital technologies.

 If you are one of them, please, send us...

Please reload

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
Please reload