28.3.2018

The Digital Opportunity Traineeships is a pilot project that will offer students of all disciplines on-the-job digital skills training in participating companies. The initiative, financed by Horizon 2020 and implemented through Erasmus+, will provide cross-border train...

28.3.2018

Стажантската програма „Цифрова възможност“ е пилотен проект, който ще предложи на студенти от всички дисциплини да доразвият дигиталните си умения работейки за участващите компани. Инициативата, финансирана от "Хоризонт 2020" и изпълнявана чрез "Еразмус +", ще осигури...

19.3.2018

IT Hub Connect is two-day international forum organized by the Indian-Bulgarian Business Chamber (IBBC) and the American Chamber of Commerce in Bulgaria (AmCham Bulgaria), under the auspices of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union.

IT Hub C...

19.3.2018

IT Hub Connect е двудневен международен форум, организиран от Индийско-българската бизнес камара (IBBC) и Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) под егидата на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

IT Hub Connect, подкрепяно от...

13.3.2018

On March 30 at 9:30 pm at the Cosmos coworking camp, Digital National Coalition and Coursedot organize a one-day practical seminar on the implementation of the GDPR

On March 30 at 9:30 pm at the Cosmos coworking camp, Digital National Coalition and Coursedot organi...

13.3.2018

На 30 март от 9:30 ч. в Cosmos coworking camp, Дигитална Национална Коалиция и Coursedot организират еднодневен практически семинар за имплементирането на регулацията GDPR

Въвеждането на новата регулация на ЕС за защита на личните данни налага нови правила и дефини...

13.3.2018

Истината като танц, за който са нужни двама. Един, който я изрича, и друг, който я разпознава и приема. Web report - конкурс за чиста журналистика - стъпка назад към истината, крачка напред към промяната.

В конкурса Web report до момента има над 50 одобрени материала за...

13.3.2018

The ALL DIGITAL Week campaign is a successor of the European Get Online Week and will be held on 19-25 March and is organized by various centers, libraries, schools, community centers and NGOs all over Europe.

 This year, the ALL DIGITAL Week focuses on two major themes...

13.3.2018

Кампанията ALL DIGITAL Wеек, наследник на European Get Online Week, ще се проведе на 19-25 Март и се организира от различни центрове,  библиотеки,  училища, читалища и НПОта из цяла Европа.

Tазгодишното събитие се фокусира върху две главни теми: да засили дове...

8.3.2018

Technology is no longer just for boys!

 
The DigiGirlz Technology Workshop for Girls will take place at Telerik Academy on March 24 at 11 AM.

 
DigiGirlz is for girls between the ages of 7 and 13, who within 90 minutes will get acquainted with electronics and program...

Please reload

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
Please reload