19.2.2018

“Разработете идея/прототип на софтуерно решение за измерване на спортни движения (скорост, височина, разстояние и др.) и визуализирането им по творчески начин”, “Проектирайте прототип на говорещ робот, който да дава препоръки/или да коментира играчи роботи да спазват п...

Please reload

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
Please reload