17.1.2018

През последните години интересът към иновациите и внедряването на дигитални решения в обществената сфера расте с бързи темпове на глобално и регионално ниво. Образователната система традиционно е един от най-чувствителните сектори, в който ефективното използване на пре...

12.1.2018

Are we ready for the biggest reform in the area of personal data protection?
The Ministry for the Bulgarian Presidency of the Council of the EU and the Digital National Alliance invite you to a conference on the topic of "GDPR Sofia", which will discuss the forthcoming...

12.1.2018

Готови ли сме за най-голямата реформа в областта на защита на личните данни?
Министерство за Българското Председателство на Съвета на ЕС и Дигитална Национална Коалиция ви канят на конференция на тема "GDPR София", на която ще бъде обсъдено предстоящото влизане в сила...

Please reload

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
Please reload