14.6.2017

It is our pleasure to invite you to the public webinar on the topic of “Filling the gap between National Coalition actions and EU funding” on June 22, 15:00-16:00 CEST.

This webinar will cover the European Structural and Investment Funds (ESIF) and focus on the opportun...

14.6.2017

Наше удоволствие е да Ви поканим на публичен уебинар на темата “ Filling the gap between National Coalition actions and EU funding ” на 22 юни, 15:00-16:00 CEST. Уебинарът ще покрие Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове (ESIF) и ще се фокусира върху възможнос...

6.6.2017

This autumn HackConf Conference will be held on September 30 and October 1 in Sofia Tech Park.

HackConf is one of the largest events for the IT sector in Bulgaria,  targeting software developers at all levels, leaders and amateurs.

HackConf 2017 will build on the previou...

6.6.2017

Тази есен за трети пореден път ще се проведе технологичната конференция HackConf, на 30-ти септември и 1-ви октомври в София Тех Парк.

HackConf е сред най-мащабните събития в ИТ сектора, насочени към софтуерни разработчици на всички нива, лидери и любители.

HackConf 2017...

Please reload

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
Please reload