13.3.2017

Coolest Projects Sofia 2017 - 1 April 2017, @ Telerik Academy 

One of a kind tech event for kids in Bulgaria, organised by CoderDojo Bulgaria, Telerik Academy, DNAand team of volunteers, inspired by Coolest Projects Award in Dublin.  

Cooles...

13.3.2017

На 1 април в Телерик Академия ще се проведе единственото по рода си технологично събитие за деца в България, организирано от CoderDojo България, Телерик Академия, ДНК и екип от доброволци по модел на Coolest Projects Awards Dublin. 

Coolest Projects Sofia цели да под...

13.3.2017

NASA International Space Apps Challenge 2017 - Bulgaria will take place over 48 hours on the 29th and 30th of April 2017.

International Space Apps Challenge is an international mass collaboration focused on space exploration that takes place over 48-hours in cities arou...

13.3.2017

На 29-30 Април България ще участва за пета поредна година в най-голямото в света технологично състезание за разработване на проекти, които са в полза на живота на Земята и Космоса NASA Space Apps Challenge.  Това е състезание за разработване на иновативни технологични...

2.3.2017

Dojo @TUES се провежда в Технологично училище “Електронни системи” (ТУЕС) - единствено по рода си в България специализирано училище в сферата на ИКТ към Технически университет - София.


ТУЕС предлага практически насочено образование, като специалните предмети в учи...

Please reload

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
Please reload