Техническите умения са фактор за по-високо заплащане. Според анализ на пазара на труда, изготвен от Burning Glass Technologies, 78% от добре заплатените средноквалифицирани позиции изискват основни умения за боравене с технологиите.

Разбираемо е, че работите на пълно ра...

7.8.2016

A global life-saving mobile app iSOSu developed by a Bulgarian-Indian start-up team will be launched as a pilot project on August 8  in India.  

The iSOSu App has the potential to provide timely support to potentially unlimited number of vi...

Please reload

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
Please reload