Броени дни остават до края на публичната дискусия за новия Дигитален образователен план

През юни Комисията стартира публична дискусия, отворена към всички европейски държави, относно Дигиталния образователен план. Целта на обсъждането е разпространение на информация за опита в образованието и обучението по време на кризата, породена от КОВИД-19. Дискусията обединява множество гледни точки: гражданската позиция, тази на правителството, на неправителствените организации, както и на представители на публичния сектор, които споделят практически усвоеното по време на пандемията, но и визията си за бъдещето на дигиталното образование. Въпросите на проучването са фокусирани именно върху образованието и обучението по време на кризата/възстановителния период и визията за дигиталното раз

EU-wide open public consultation on the new Digital Education Action Plan

In June, the Commission launched an EU-wide open public consultation on the new Digital Education Action Plan. The aim of the consultation is to inform the Action Plan about the education and training experience during the COVID-19 crisis. The consultation gathers the views of a broad range of stakeholders: citizens, governmental and non-governmental organisations as well as of representatives from the public sector on their experiences and expectations during the COVID-19 crisis and their visions for the future of digital education. The OPC’s questions are focused on (I) education and training during the crisis/recovery period and (II) vision for digital education in Europe. As part of the 

ЕКСПЕРТ „МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“

Атлантическа дигитална мрежа (АДМ) търси експерт в подготовката и изготвянето на цялостна документация на проектни предложения по програми на Европейската комисия, включително Еразъм+, Хоризонт 2020 и други международни и трансатлантически програми, насочени към безвъзмездно финансиране на НПО в следните тематични области : дигитални иновации и образование европейско гражданство и демокрация, фалшиви новини и медийна грамотност сигурност и отбрана (вкл. киберсигурност) глобални въпроси и COVID-19 зелени политики и борба с климатичните промени миграционни политики Необходимо е кандидатът да има доказан опит в подготовката на проекти, одобрени за финансиране по програми на Европейската комисия

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic