“Gen-D – Nurturing a Digital Future” вече и в България

Идеята на програмата "Gen-D – Nurturing a Digital Future" е да допринесе за дигиталната трансформация в образованието, създавайки обучителни материали по програмиране, разработени от Petlja Foundation. От своя страна партньорските организации от Албания, Босня и Херцеговина, България, Хърватия и Сърбия работят по адаптирането на тези материали, за да подкрепят и подобрят стадарта на образование в държавите си. Екипът на Petlja Foundation е разработил материалите в 3 отделни категории: Пъровото ниво от програмата има за цел да представи т.нар. "блоково програмиране" с помощта на Micro:bit, Lego EV3 Mindstorm robots и Minecraft, както и Scratch. Второто е фокусиранo e върху прехода към прог

“Gen-D – Nurturing a Digital Future” now also in Bulgaria

The idea behind the "Gen-D – Nurturing a Digital Future" program is to contribute to the digital transformation in education by creating learning materials for programming, designed by the Petlja Foundation. The partner organisations from Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, and Serbia will work on the localization of the offered materials in order to support and improve educational standards in their respective countries. The Petlja Foundation is one of the partners on the project implemented by Propulsion powered by Microsoft through the Microsoft Philanthropies programme. The team of authors from the Petlja Foundation created interactive learning materials for programmin

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic