Най-голямата киберконференция на Балканите с второ издание

Sofia Cyber Sec 2020 отново ще събере на едно място представители на изпълнителната власт, международни организации, бизнеса и компаниите, които предлагат решения за защита на дигиталната инфраструктура. Над 40 лектори ще дискутират най-актуалните казуси в сферата на киберзащитата и ще представят конкретни мерки в различни области. Киберпрестъпленията добиват все по-застрашителни размери, а структурите свързани с дигитална сигурност и отбрана се нуждаят от бързо адаптиране към най-новите технологии, използвани от престъпниците в мрежата. Нерегламентираното проникване в критичната инфраструктура заплашва функционирането на държавните институции, но и застрашава сигурността на всеки един граж

Най-голямата киберконференция на Балканите с второ издание

Sofia Cyber Sec 2020 отново ще събере на едно място представители на изпълнителната власт, международни организации, бизнеса и компаниите, които предлагат решения за защита на дигиталната инфраструктура. Над 40 лектори ще дискутират най-актуалните казуси в сферата на киберзащитата и ще представят конкретни мерки в различни области. Киберпрестъпленията добиват все по-застрашителни размери, а структурите свързани с дигитална сигурност и отбрана се нуждаят от бързо адаптиране към най-новите технологии, използвани от престъпниците в мрежата. Нерегламентираното проникване в критичната инфраструктура заплашва функционирането на държавните институции, но и застрашава сигурността на всеки един гражд

Central Europe wants to be heard in developing regulation on AI

For the first time in history, the Confederation of Industry of the Czech Republic invited representatives of 19 employers' associations and artificial intelligence platforms from ten Central and Eastern European countries to a roundtable in Prague. At the AI Challengers event, they discussed together on the topic of artificial intelligence and plans for its development in the EU, and in particular on joint actions in this area. They sent their recommendations on possible regulation of this sector to the European Commission. As a result of this meeting, the Confederation of Industry deepened cooperation with partners from Central and Eastern Europe in order to coordinate common positions on

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic