Sofia CyberSec 2019

Първият български Закон за киберсигурност бе приет в края на 2018 г. С него се поставят основите за създаване на ефективна система за превенция и борба с кибератаките и за ограничаване на мащаба, честотата и въздействието на инцидентите в киберпространството. Новата правна рамка е един от акцентите на предстоящата международна конференция "Киберсигурност", която ще се проведе на 14.02.2019 г. в зала "Джон Атанасов" в София Техпарк", които са партньори на конференцията. Законът за киберсигурността обхваща браншовете Енергетика (електричество, нефт и газ), Транспорт (въздушен, железопътен, воден и сухоземен), Банково дело (кредитни институции), Инфраструктури на финансовите

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic