The biggest Blockchain Forum in Central and Eastern Europe brings together high-level policy-makers

CEE Block Sofia will take place on Oct. 25-26 in Sofia Tech Park and will gather highest-level policymakers from the European Commission and European Union member states and investors to present digital concepts and new business models based on blockchain technologies Led by the European Commissioner for Digital Economy and Society the event will focus on the current regulatory, legal and tax frameworks and the changes needed to be made in order to harness the countless opportunities of blockchain and avoid a fragmented approach with a view to developing a blockchain infrastructure that can enhance value-based, trusted, user-centric digital services across borders within the Digital Single

Най-големият стратегически блокчейн форум в Централна и Източна Европа

Най-големият стратегически блокчейн форум в Централна и Източна Европа - CEE Blocк София - ще събере топ политици и водещи международни компании в София Тех Парк на 25-26 октомври Целта на форума е обсъждане на блокчейн стратегията на Европейската комисия и страните членки от правна, регулаторна, данъчна, икономическа, социална и обществена гледна точка, в духа на единния европейски цифров пазар и нуждите на бизнеса, който работи върху блокчейн технологията. В рамките на форума ще бъдат представени различни гледни точки на експерти от блокчейн общността, технологичната екосистема, академичните среди, консултанти, инвеститори, финансови институции. Ще бъдат представени най-добрите практики в

Digital Teachers

At an official ceremony, Maria Gabriel – Commissioner for Digital Economy and Society , Gergana Passy, Chairman of the Digital National Coalition and Digital Champion of Bulgaria and Denitsa Sacheva – Deputy Minister of Education and Science awarded the 12 Digital Ambassadors. In the framework of the teachers’ first workshop, they had the opportunity to get acquainted with each other and to share more about their innovative practices in front of Google.org representatives, who were at the event. Over the next two days, the 12 digital ambassadors will present the methods and techniques that distinguished them among the other applicants. The first official meeting of the selected "Digital Amb

Първа среща на Дигиталните посланици в час и клас

На официална церемония 12-те дигитални посланици бяха отличени от заместник-министъра на образованието и науката, комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел и Гергана Паси, председател на Дигитална национална коалиция и дигитален шампион на България. В рамките на първата си работна среща, креативните учители имаха възможност да се запознаят лично и да разкажат повече за своите иновативни практики на представители от Google.org, които присъстваха на събитието. През следващите два дни, 12-те дигитални посланици ще представят методите и техниките, които ги отличиха сред останалите кандидатствали. Домакин на първата официална среща на избраните от конкурса “Д

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic