Digital Opportunity

Despite growing demands for digital skills, 40 % of industries still experience difficulties recruiting ICT specialists. This creates an immense worry for companies not only in the digital domain but of all sectors. The digital transformation creates more than 350 000 vacancies which unfortunately could not be filled due to the shortage of digital technology experts. To address this problem, The Digital Opportunity Traineeships Initiative will implement a new digital and learning strategy. It will enable 6 000 university students and graduates to gain experience in digital skills trough traineeships abroad. It proposes experience opportunities in domains like cyber security, app development,

Стажове - Digital Opportunity

Въпреки нарастващото търсене на дигитални умения, 40 % от индустриите все още изпитват трудности при набирането на ИТ специалисти . Това създава повод за притестения, не само за компании в дигиталния домейн, но и в останалите сектори. Цифровата трансформация създава повече от 350 000 свободни места, които за съжаление не могат да бъдат запълнена, поради липсата на технологични експерти. За да се справи с този проблем, The Digital Opportunity Traineeships Initiative ще въведе нова дигитална обучаваща стратегия. Това ще позволи на 6 000 младежи да получат опит и дигитални умения, чрез подготовка в чужбина. Организацията предлага възможности за развитие в сфери като киберсигурност, разработка

Второ тех обучение за преподаватели coding4all с "Америка за България"

На 16 и 17 юни 2018 г. в гр. София, с подкрепата на Фондация "Америка за България", ще се проведе второто безплатно тех обучение за преподаватели coding4all на CoderDojo България по направленията Micro:Bit, App Inventor, Scratch и STEAM. Обучението е напълно безплатно след предварителна регистрация на coderdojo.bg и се провежда с подкрепата на VMware България и Фонадация "Америка за България". Новото в coding4all е четвъртото направление STEAM, което е разработено с подкрепата на Фондация "Америка за България". Това е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Децата взимат участие в експерименти, биват насърчавани да споделят идеите си и да допринасят за

How can we turn GDPR “lemons” into lemonade?

13 юни в НДК зала 3 ще се проведе заключителното GDPR събитие - HOW CAN WE TURN GDPR “LEMONS” INTO LEMONADE? Закриващото GDPR събитие ще постави фокус върху телеком и комуналния сектор – едни от най-големите администратори на лични данни и ще спомогне за споделяне както на добрите практики, така и на предизвикателствата пред бизнеса. В рамките на дискусията, организирана съвместно с Комисията за защита на личните данни, ще имате възможност да адресирате въпросите си лично към националния регулатор, публичните власти и водещи експерти по темата броени дни след влизането в сила на GDPR. Събитието е организирано от Дигитална Национална Коалиция като част от календара на българското председателс

How can we turn GDPR “lemons” into lemonade?

On June 13 National Palace of Culture will host the final GDPR event HOW CAN WE TURN GDPR “LEMONS” INTO LEMONADE? The closing GDPR event will focus on the telecom and the public sector - one of the largest data administrators - and will highlight both good practices and business challenges. Within the framework of the discussion organized jointly with the Privacy Commission, you will be able to address your questions personally to the national regulator, public authorities and leading experts on the subject few days after GDPR enters into force. The event is organized by the Digital National Alliance under the patronage of the Bulgarian presidency of the Council of the EU. More informat

Конкурс „Дигитален посланик в час и клас (2018)“

Конкурсът има за цел да отличи най-активните, ефективни, оригинали и креативни учители, които работят ежедневно за повишаване на качеството на образованието като се възползват от силата и възможностите на дигиталните технологии. Ако сте един от тях, изпратете ни кратко представяне на Вас и Вашата работа в час и клас! Специално жури ще избере десет впечатляващи дигитални образователни практики. Отличените ще бъдат наградени с посещение на най-голямото световно изложение за образователни технологии – Bett, което ще се проведе през януари 2019г. в Лондон, ще бъдат поканени да се включат в екипа от Дигитални посланици на ДНК и ще им бъдат предоставени нови възможности да работят за популяризиран

Contest "Digital Ambassador in Class (2018)"

The competition aims at distinguishing the most active, efficient and creative teachers who work daily to enhance the quality of education they provide by taking advantage of the power and capabilities of digital technologies. If you are one of them, please, send us a short presentation about you and your job in class! A special jury will choose ten impressive digital educational practices. The winners will be awarded with a visit to the world's largest fair for educational technologies - Bett, which will take place in January 2019 in London; the winners will also to become Digital Ambassadors of DNA and will be given new opportunities to promote digital technologies for education pu

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic