Спортен Хакатон на 10-11 март 2018г.

“Разработете идея/прототип на софтуерно решение за измерване на спортни движения (скорост, височина, разстояние и др.) и визуализирането им по творчески начин”, “Проектирайте прототип на говорещ робот, който да дава препоръки/или да коментира играчи роботи да спазват правилата, в случай на грешки. Всички видове спортове са приложими - човешки и изкуствени. Можете да използвате всякакви подходи и инструменти (Arduino, др.).”, „Предложете хардуерен проект за спортни аксесоари, като например лента за ръка/глава, чрез който да се измерва скоростта на бегача в реално време“, това са част от 18-те теми за разработване на иновативни проекти за спорт и технологии на първото в България иновативното

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic