Един успешен пример за дигитализация в българското образование

През последните години интересът към иновациите и внедряването на дигитални решения в обществената сфера расте с бързи темпове на глобално и регионално ниво. Образователната система традиционно е един от най-чувствителните сектори, в който ефективното използване на предимствата на дигитализацията може да рефлектира върху най-голям брой хора и да реши техните конкретни проблеми. Един успешно реализиран проект у нас демонстрира нагледно как дигиталните иновации мога да правят ежедневието ни по-удобно, а учебната среда – по-атрактивна и вдъхновяваща за децата. В столичното 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в София вече функционира електронна платформа за столово хранене – алтернатива на остарялата

GDPR Sofia

Are we ready for the biggest reform in the area of personal data protection? The Ministry for the Bulgarian Presidency of the Council of the EU and the Digital National Alliance invite you to a conference on the topic of "GDPR Sofia", which will discuss the forthcoming entry of the General Data Protection Regulation (GDPR) into force - in short, the general regulation on the protection of personal data. The one-day practical conference will take place on January 29 (Monday) in Sofia. The General Regulation is due to enter into force in May 2018 under the Bulgarian Presidency of the Council of the EU and becomes binding on any business operating personal data. If your company or organizatio

GDPR София

Готови ли сме за най-голямата реформа в областта на защита на личните данни? Министерство за Българското Председателство на Съвета на ЕС и Дигитална Национална Коалиция ви канят на конференция на тема "GDPR София", на която ще бъде обсъдено предстоящото влизане в сила на General Data Protection Regulation (GDPR) - общият регламент за защита на личните данни. Еднодневната практическа конференция ще се състои на 29 януари (понеделник) в София. По време на събитието ще се дискутират последиците от влизането в сила на най-голямата реформа в ЕС в областта на защитата на личните данни. Общият регламент предстои да влезе в действие през месец май 2018 година по време на Българското председателств

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic